Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

Sollicitatieprocedure

In de regio Utrecht werken we met een centrale sollicitatieprocedure:

Sollicitatie

De kandidaat solliciteert door de onderstaande zaken digitaal of via de post aan te leveren bij het secretariaat interne geneeskunde van het UMC Utrecht.
- Sollicitatiebrief gericht aan de hoofdopleider van de ROCU
- Ingevuld sollicitatieformulier (volgt nog, link nieuwe website)
- CV met pasfoto
- Cijferlijst van (arts)examen

Data van sollicitatierondes zijn hier te vinden.
 

Eerste selectie 'Papieren ronde'

De regionale sollicitatiecommissie maakt een eerste selectie op basis van de binnengekomen sollicitatiebrieven.

De sollicitatiecommissie bestaat uit acht leden; de regionale opleider, de plaatsvervangend opleider, vijf opleiders uit perifere klinieken en de voorzitter van het aios-bestuur uit het UMC Utrecht.

De kandidaten worden beoordeeld op de volgende criteria:
- Medische kennis (studieresultaten en klinische ervaring)
- Affiniteit en drijfveren (wetenschappelijke ambitie)
- Schriftelijke communicatie
- Samenwerken (sociale activiteiten)

Kandidaten krijgen binnen enkele dagen bericht.

Tweede selectie 'Gesprekken'

De kandidaten die geselecteerd zijn uit de 'Papieren ronde' worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de regionale sollicitatiecommissie. Dit gesprek vindt minimaal 2 weken na de papieren ronde plaats. De gesprekken duren gemiddeld 15 tot 20 minuten en vinden op één dag plaats.

Na het laatste gesprek beraadt de commissie zich, waarna men verslag doet in de plenaire vergadering van de ROCU, die aansluitend plaatsvindt. De kandidaten krijgen binnen enkele dagen bericht. Besproken wordt wanneer en in welk ziekenhuis de kandidaat start.
 

 

« vorige pagina