Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

Sollicitatieprocedure

In de regio Utrecht werken we met een centrale sollicitatieprocedure:

  

 

Sollicitatie

De kandidaat solliciteert door het sollicitatieformulier in te vullen en daaraan de volgende bescheiden toe te voegen:

  1. (Pas)foto
  2. Sollicitatiebrief gericht aan de sollicitatiecommissie van de ROCU
  3. CV
  4. Cijferlijst van (arts)examen
  5. Eventueel een referentiebrief
De data van sollicitatierondes zijn te vinden op deze webpagina

 

  

Eerste selectie 'papieren ronde'

De regionale sollicitatiecommissie maakt een eerste selectie op basis van de binnengekomen sollicitatiebrieven.

De sollicitatiecommissie bestaat uit acht leden; de regionale opleider, de plaatsvervangend opleider, vijf opleiders uit perifere klinieken en de voorzitter van het aios-bestuur uit het UMC Utrecht.

De kandidaten worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • Medische kennis (studieresultaten en klinische ervaring)
  • Affiniteit en drijfveren (wetenschappelijke ambitie)
  • Schriftelijke communicatie
  • Samenwerking (sociale activiteiten)

  

 

Tweede selectie 'gesprekken'

De kandidaten die geselecteerd zijn uit de 'papieren ronde' worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de regionale sollicitatiecommissie. Dit gesprek vindt binnen 2 weken na de papieren ronde plaats. De sollicitatiecommissie deelt zichzelf op in twee groepen (van ieder vier personen) en met beide groepen heeft de sollicitant een gesprek van elk 15 tot 20 minuten (op dezelfde dag).

Na het laatste gesprek beraadt de commissie zich, waarna men verslag doet in de plenaire vergadering van de ROCU, die aansluitend plaatsvindt. De kandidaten krijgen binnen enkele dagen bericht. Besproken wordt wanneer en in welke van de zes opleidingsziekenhuizen de kandidaat start (instromen kan het hele jaar door). Gemiddeld hebben we zo'n 15 opleidingsplekken per jaar te vergeven.

 

« vorige pagina