Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

Nieuws

Bericht van de JNIV

Als startende aios is er veel om onder de knie te krijgen. Medisch inhoudelijk wil je alles op orde hebben, je wilt overzicht uitstralen, je wilt goed met de verpleegkundigen door één deur kunnen en het liefst ook op een acceptabele tijd naar huis kunnen. Zou het niet mooi zijn in dit alles heel goed te worden?


Vasculair spreekuur op 1 februari 2021

Aan de hand van enkele patiënten die zich op het Vasculair Spreekuur melden, worden aan de deelnemers verschillende vragen voorgelegd over het te voeren beleid. Een panel van deskundigen,
onder leiding van een moderator, toetst de suggesties uit de zaal aan het beschikbare bewijs én draagt argumenten aan vóór of tegen een bepaalde keuze. Meer weten? Check de uitnodiging!

 

COIG's tot en met 31 maart digitaal

In verband met de coronamaatregelen vinden de COIG's tot en met 31 maart 2021 plaats in digitale vorm. Uitzondering is de COIG Wet- & Regelgeving; die vindt wel fysiek plaats (bij BCN).

Voor de digitale COIG's ontvangen de deelnemers een paar dagen van tevoren de benodigde deelnamelink.