Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

Privacy Statement

Uw persoonsgegevens
ROCU interne geneeskunde beschikt over persoonsgegevens van haar deelnemers. Dit betreft de NAW-gegevens, maar ook de gegevens van de werkgever, functie, de website van het bedrijf, het persoonlijke of zakelijke e-mailadres en telefoonnummer.

Afgeschermd deel van de website
De gegevens van onze leden bevinden zich op een afgeschermd gedeelte van de website. Dit deel is specifiek voor leden. Toegang tot dit afgeschermde deel is alleen mogelijk via een persoonlijk account. Daarnaast is toegang toegewezen aan het secretariaat van het samenwerkingsverband en de (externe) systeembeheerder van de website.

Contactformulier
Gegevens van derden die wij ontvangen via het contactformulier op onze website worden niet door ons bewaard, tenzij het een verzoek betreft voor inloggegevens. In dat geval zullen wij meer gegevens van u vragen (zie onder het kopje “uw persoonsgegevens”).

Het bewaren van gegevens
ROCU interne geneeskunde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Bij registratie worden de gegevens direct verwijderd. U heeft dan ook geen toegang meer tot het besloten gedeelte van de website.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens met derden
Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken of met hen uit te wisselen om de eerder genoemde doelen te kunnen realiseren.. Wij stellen uw gegevens alleen ter beschikking als de derde partij voldoet aan onze voorwaarden en de uitwisseling in lijn is met de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (uw rechten)
U heeft altijd het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het inzien van uw persoonlijke gegevens en het wijzigen van een aantal gegevens kunt u als lid zelf doen op het afgeschermde deel van de website. U komt op dit deel van de website via uw persoonlijke inloggegevens die door het secretariaat worden verstrekt. Het aanmaken en verwijderen van een persoonlijk ledenaccount geschiedt door het secretariaat.
U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering per e-mail sturen naar:
opleiding-interne-geneeskunde@umcutrecht.nl.
 
In aanvulling op bovenstaande rechten kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
ROCU interne geneeskunde neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen terecht komen.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of zijn er aanwijzingen van misbruik of wilt u meer weten over de beveiliging van de website van de ROCU interne geneeskunde, neem dan contact op met ons secretariaat via e-mail: opleiding-interne-geneeskunde@umcutrecht.nl

Cookies
Op de website gebruiken wij functionele en analytische cookies. Hieronder worden deze cookies nader uitgelegd.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Analytische cookies
Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

Onze gegevens
Opleiding interne geneeskunde
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT
T 088-75 57397 / 088-75 50801
E opleiding-interne-geneeskunde@umcutrecht.nl