Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

De opleiding interne geneeskunde en de ROCU

De opleiding Interne Geneeskunde is een competentiegerichte en individueel gerichte opleiding die ongeveer 5,5 á 6 jaar duurt. De gehele opleiding wordt verzorgd door 6 ziekenhuizen binnen de OOR Utrecht (Regionale Opleidingscommissie Utrecht, ROCU). Zodra aios worden toegelaten tot de opleiding Interne Geneeskunde binnen de ROCU, wordt afgesproken welk deel van de opleiding zij in welk ziekenhuis zullen doorlopen. In het algemeen doorlopen aios de eerste 2-3 jaar van de opleiding in een van de 5 perifere ROCU huizen en komen zij daarna naar het UMC Utrecht voor het laatste deel van hun opleiding.
De perifere huizen die naast het UMC Utrecht onderdeel van de ROCU vormen, zijn het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, het Diakonessenhuis Utrecht, Ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort en de Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn.

Wat bieden wij?
Binnen de opleiding word je als aios Interne Geneeskunde niet alleen opgeleid tot een gedegen internist met een brede kennis en vaardigheden, maar wordt ook veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke kwaliteiten en ambities. Binnen de ROCU proberen wij de opleiding zoveel mogelijk toe te spitsen op jouw interesses en de behoeftes.
Deze individuele keuzeverdieping gedurende je opleiding kan in de vorm van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, al dan niet in combinatie met een promotietraject, het opdoen van onderwijservaring en het behalen van je BKO (basiskwalificatie klinisch onderwijs), het opdoen van management skills of je verder verdiepen in competenties als ‘Kwaliteit & Veiligheid’ en ‘Doelmatigheid’. Op deze manier kun je straks na het voltooien van je opleiding en na je registratie vol vertrouwen aan de slag als internist. Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Ben je een nieuwe aios?
Heb je interesse in een opleidingsplaats Interne Geneeskunde binnen de ROCU? Op deze webpagina vind je meer informatie over de sollicitatieprocedure.