Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

Onze gegevens

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via:
E-mail: opleiding-interne-geneeskunde@umcutrecht.nl
Telefoon: 088-75 57397 / 088-75 50801

Correspondentieadres
UMC Utrecht
Opleiding interne geneeskunde
HPN F.02.124
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

Bezoekadres
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT