Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

COIG Palliatieve zorg

27 juni 2023In Nederland overleden in 2017 ca. 150.000 mensen. Bij ongeveer 120.000 mensen (80%) is er sprake van een verwacht overlijden, waarvan ca. 31% aan kanker, 10% aan dementie, 6% aan een CVA, 5,5% aan coronaire hartziektes, 5% aan hartfalen, 4,5% aan COPD en 38% aan andere aandoeningen. Al deze mensen komen in aanmerking voor palliatieve zorg.

 

Palliatieve zorg is door het Kwaliteitskader palliatieve zorg in 2017 als volgt gedefinieerd: “Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.”

 

Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van uw werk als internist in opleiding, vooral, maar zeker niet uitsluitend, bij patiënten met oncologische aandoeningen. Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een juiste attitude op dit gebied is van groot belang voor de dagelijkse praktijk van uw werk. Om deze reden wordt er al vroeg in de opleiding besteed aan dit belangrijke onderwerp.

 

Deze COIG is passend voor aios in leerjaar 1 of 2.

Cursuslocatie

Alle regionale COIG's vinden plaats bij Business Centre Nederland (BCN):
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

 

Kosten

De deelnamekosten voor deze COIG zijn vastgesteld op € 150,- per aios per COIG. Annuleren kan kosteloos tot één maand van tevoren.

Annuleren kan tot een maand van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Moduleboek

Je kunt het module boek downloaden nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »

Annuleringsbepalingen

Annuleren kan kosteloos tot één maand van tevoren. Daarna worden de kosten doorbelast aan de opleider. Deze kosten zijn € 140,- per aios per COIG. 

Annuleren kan tot een maand van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Privacybepalingen

Door je in te schrijven voor deze COIG ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de organisatie van deze COIG. Na afloop worden de gegevens bewaard om jouw deelname en uitslag te registreren. Dat geeft het UMC Utrecht de mogelijkheid om jouw deelname te controleren, en het geeft jou de mogelijkheid om in geval van verlies van jouw certificaat een nieuw exemplaar aan te vragen. Het UMC Utrecht gebruikt jouw gegevens alleen voor de COIG en verstrekt deze nooit aan derden.


Inschrijven

Je kunt je alleen inschrijven nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »