Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

COIG Nefrologie II

14 september 2023

Inschrijven is niet (meer) mogelijk. Wellicht is deze COIG volgeboekt.Stoornissen in het zuur-base evenwicht komen in de interne geneeskunde veelvuldig voor. Metabole acidose bij nierinsufficiëntie, metabole alkalose bij braken, respiratoire insufficiëntie met respiratoire acidose op de intensive care, diabetische ketoacidose zijn slechts enkele voorbeelden waar u als internist mee te maken kunt krijgen. Kennis van zuur-base stoornissen is dan ook voor iedere internist onontbeerlijk.

 

Chronische nierinsufficiëntie is een veel voorkomend probleem dat tot 16% van de volwassen populatie in de westerse wereld treft. Veel is de afgelopen jaren te doen geweest over de behandeling en begeleiding van de patiënt met chronische nierinsufficiëntie. In het bijzonder de vraag op welk tijdstip verwijzing naar de nefroloog moet plaatsvinden is een heet hangijzer. Ook preventie van achteruitgang van nierfunctie door interventies aan het renine-angiotensin-aldosteron systeem (RAAS) en de betekenis van micro-albuminurie en proteïnurie als risicofactor voor nierfunctieverlies zijn belangrijke onderwerpen. Ten slotte vraagt de enorme oversterfte aan cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie steeds meer aandacht.

 

Deze COIG is passend voor aios in leerjaar 3 en 4.

Cursuslocatie

Alle regionale COIG's vinden plaats bij Business Centre Nederland (BCN):
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

 

Kosten

De deelnamekosten voor deze COIG zijn vastgesteld op € 150,- per aios per COIG. Annuleren kan kosteloos tot twee weken van tevoren.

Annuleren kan tot twee weken van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Moduleboek

Je kunt het module boek downloaden nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »

Annuleringsbepalingen

Annuleren kan kosteloos tot twee weken van tevoren. Daarna worden de kosten doorbelast aan de opleider. Deze kosten zijn € 140,- per aios per COIG. 

Annuleren kan tot twee weken van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Privacybepalingen

Door je in te schrijven voor deze COIG ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de organisatie van deze COIG. Na afloop worden de gegevens bewaard om jouw deelname en uitslag te registreren. Dat geeft het UMC Utrecht de mogelijkheid om jouw deelname te controleren, en het geeft jou de mogelijkheid om in geval van verlies van jouw certificaat een nieuw exemplaar aan te vragen. Het UMC Utrecht gebruikt jouw gegevens alleen voor de COIG en verstrekt deze nooit aan derden.


Inschrijven

Je kunt je alleen inschrijven nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »