Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

COIG Vasculaire geneeskunde

12 november 2024Ieder van u kan vanuit zijn eigen achtergrond een waardevolle bijdrage leveren aan deze COIG. Sommigen van u doen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de vasculaire geneeskunde of in een aangrenzend vakgebied; elementen hiervan kunnen ingebracht worden in de discussies. Anderen van u hebben een poliklinische stage vasculaire geneeskunde afgerond; u kunt ons expertise op het gebied van patiëntenzorg leveren. Maar ook degenen met beperkte ervaring op het terrein van de vasculaire geneeskunde kunnen een waardevolle inbreng hebben door met een kritische geest de stof te bestuderen en vergelijkingen te trekken vanuit hun eigen ervaringen binnen de patiëntenzorg.

 

De module Vasculaire Geneeskunde bestaat uit drie onderdelen. De ochtend begint met hypertensie aan de hand van een tweetal casus. De acute presentatie van een patiënt met zeer hoge bloeddruk; een situatie die zich met enige regelmaat voordoet op de spoedeisende hulp. Hierbij leert u onderscheid te maken tussen een hypertensief noodgeval, hypertensieve urgentie en ernstige hypertensie. Ten tweede hypertensie als chronische aandoening, waarbij het accent ligt op diagnostiek en behandeling.

 

Het tweede deel van de ochtend staat in het teken van perifeer arterieel vaatlijden, waarvan meerdere kanten worden belicht. Zowel perifeer vaatlijden als indicator voor atherosclerotisch vaatlijden elders in het lichaam, als perifeer arterieel vaatlijden als ziekte met gerichte diagnostiek en behandeling.

 

’s Middags staat dyslipidemie centraal, ook met twee gezichten. Ten eerste dyslipidemie als belangrijk onderdeel van integraal cardiovasculair risicomanagement. Hierbij ligt het accent op low-density lipoprotein (LDL)-cholesterol, maar high-density lipoprotein (HDL)-cholesterol en triglyceriden spelen ook een rol.

 

Ten tweede de dyslipidemie als vetstofwisselingsziekte, waarbij pathofysiologie, diagnostiek en gerichte behandeling besproken worden. Hierbij is het van belang dat u kunt denken in lipoproteïne partikels. Om in de (nabije) toekomst verantwoorde keuzes te kunnen maken ten aanzien van behandeling met statine, cholesterolabsorptieremming, fibraat en/of een PCSK-9 remmer heeft u inzicht in het lipoproteïne metabolisme nodig, maar moet u ook een goede inschatting kunnen maken van verwachte behandelwinsten.

 

In deze module is bewust aandacht voor de ‘gewone’ problemen die in al hun eenvoud soms moeilijk kunnen zijn. Maar casuïstiek om uw tanden in te zetten ontbreekt niet. Voelt u zich bovendien in de werkgroepen ook vrij om te discussiëren buiten de voorgeschreven vragen en chronologie om. Die dienen als een kapstok.

 

De docenten van de module Vasculaire Geneeskunde dagen u uit om u de komende weken zodanig te verdiepen in ‘de vaten, vetten en hypertensie’ dat u er tijdens de werkgroepen levendig over kunt discussiëren, en dat de ‘meet the experts’ ontmoetingen op niveau worden. De geadviseerde richtlijnen dienen als naslagdocument en hoeven niet van voor tot achter gelezen te worden.

 

Deze COIG is passend voor aios in leerjaar 1 of 2.

Cursuslocatie

Alle regionale COIG's vinden plaats bij Business Centre Nederland (BCN):
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

Kosten

De deelnamekosten voor deze COIG zijn vastgesteld op € 150,- per aios per COIG. Annuleren kan kosteloos tot twee weken van tevoren.

Annuleren kan tot twee weken van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Moduleboek

Je kunt het module boek downloaden nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »

Annuleringsbepalingen

Annuleren kan kosteloos tot twee weken van tevoren. Daarna worden de kosten doorbelast aan de opleider. Deze kosten zijn € 140,- per aios per COIG. 

Annuleren kan tot twee weken van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Privacybepalingen

Door je in te schrijven voor deze COIG ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de organisatie van deze COIG. Na afloop worden de gegevens bewaard om jouw deelname en uitslag te registreren. Dat geeft het UMC Utrecht de mogelijkheid om jouw deelname te controleren, en het geeft jou de mogelijkheid om in geval van verlies van jouw certificaat een nieuw exemplaar aan te vragen. Het UMC Utrecht gebruikt jouw gegevens alleen voor de COIG en verstrekt deze nooit aan derden.


Inschrijven

Je kunt je alleen inschrijven nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »