Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

COIG Perioperatieve consultatieve geneeskunde

11 maart 2021De meeste internisten zullen in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen met perioperatieve en consultatieve zorg. Goede consultatieve zorg is een combinatie van kennis en communicatie. Omdat consultatieve zorg, in de operatieve en non-operatieve sfeer, een breed gebied is, is het onmogelijk alle aspecten in één enkele cursusdag te behandelden. Wij hebben daarom een aantal keuzes moeten maken. Gekozen werd voor een aantal situaties en vragen waarmee de consulterend internist vaak te maken krijgt. Consultatie is niet een ad hoc activiteit maar is een onderdeel van een behadeling waarin ook de situatie en consequenties daarvan op de langere termijn (bijvoorbeeld in de thuissituatie) betrokken moeten worden.

 

In vele ziekenhuizen zijn inmiddels lokale richtlijnen en protocollen van kracht die van elkaar zullen verschillen. Belangrijk is om de achtergrond van het consultatief handelen te begrijpen (de ‘waarom’-vraag) los van de lokale verschillen. Gekozen werd om geen achtergronds-literatuur toe te voegen (behalve de NIV-richtlijn) maar ons te richten op de verschillende protocollen die in de deelnemende ziekenhuizen gebruikt worden.

 

Wij hopen je met een goede mix van evidence based medicine en klinische ervaring een leerzame COIG perioperatieve en consultatieve geneeskunde aan te kunnen bieden.

 

Deze COIG is passend voor aios in leerjaar 3 of 4.

Cursuslocatie

Deze COIG vindt digitaal plaats. De deelnamelink ontvang je een paar dagen van tevoren.

Kosten

De deelnamekosten voor deze COIG zijn vastgesteld op € 100 per aios per COIG. Annuleren kan kosteloos tot één week van tevoren.

Annuleren kan uitsluitend per e-mail.

Moduleboek

Je kunt het module boek downloaden nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »

Annuleringsbepalingen

Annuleren kan kosteloos tot één week voor aanvang van de COIG. Daarna worden de kosten doorbelast aan de opleider. Deze kosten zijn € 100,- per aios per COIG. 

Annulering kan uitsluitend via e-mail.

Privacybepalingen

Door je in te schrijven voor deze COIG ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de organisatie van deze COIG. Na afloop worden de gegevens bewaard om jouw deelname en uitslag te registreren. Dat geeft het UMC Utrecht de mogelijkheid om jouw deelname te controleren, en het geeft jou de mogelijkheid om in geval van verlies van jouw certificaat een nieuw exemplaar aan te vragen. Het UMC Utrecht gebruikt jouw gegevens alleen voor de COIG en verstrekt deze nooit aan derden.


Inschrijven

Je kunt je alleen inschrijven nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »


Onze gegevens

Heb je vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op via:

E-mail:
opleiding-interne-geneeskunde@umcutrecht.nl
Telefoon: 088-75 57397 / 088-75 50801

Correspondentieadres
UMC Utrecht
Opleiding interne geneeskunde
HPN F.02.126
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

Bezoekadres
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT