Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

COIG Oncologie

29 oktober 2024Het aantal mensen bij wie de ziekte kanker wordt vastgesteld stijgt nog jaarlijks. Alhoewel sterfte een dalende trend laat zien, overlijden dagelijks 24.000 mensen als gevolg van kanker. Ook in Nederland is er sprake van een onverminderde toename in incidentie. Werden in 2000 circa 69.000 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd, in 2019 werden ruim 117.000 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld. Sterfte als gevolg van kanker is in Nederland de belangrijkste doodsoorzaak, sinds het in 2008 de aantallen patiënten die overlijden aan hart- en vaatzieken heeft ingehaald. De meest voorkomende vorm van kanker in Nederland is huidkanker, gevolgd door mamma-, colon-, long- en prostaatcarcinoom, die tezamen 64% van alle diagnoses beslaan (bron: KWF Kankerbestrijding). Kanker is een ziekte van de oudere mens. In 2019 was de helft van alle nieuwe patiënten 70 jaar of ouder (bron: www.Volksgezondheid.info).
De belangrijkste reden van de toename in incidentie van kanker is dan ook de toegenomen levensverwachting. In 1950 was de kans om 90 te worden 9%, nu is dat 31% (bron: CBS). In 2020 wordt verwacht dat 14% van onze bevolking 75 jaar of ouder is (bron: KWF Kankerbestrijding).
Naast toename in het aantal patiënten dat jaarlijks de diagnose kanker gesteld krijgt zal ook het aantal mensen dat kanker heeft of hiervoor succesvol is behandeld stijgen. In 2016 ging het om 790.000 mensen. Naar verwachting stijgt dit aantal naar 930.000 mensen in 2020 en naar ruim een miljoen mensen in 2025 (bron: NKR). De hierboven beschreven verwachte toename in incidentie en prevalentie zal onvermijdelijk leiden tot een toename in de zorgvraag van (ex-)kankerpatiënten.

 

Deze COIG is passend voor aios in leerjaar 3 of 4.

Cursuslocatie

Alle regionale COIG's vinden plaats bij Business Centre Nederland (BCN):
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

 

Kosten

De deelnamekosten voor deze COIG zijn vastgesteld op € 150,- per aios per COIG. Annuleren kan kosteloos tot twee weken van tevoren.

Annuleren kan tot twee weken van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Moduleboek

Je kunt het module boek downloaden nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »

Annuleringsbepalingen

Annuleren kan kosteloos tot twee weken van tevoren. Daarna worden de kosten doorbelast aan de opleider. Deze kosten zijn € 140,- per aios per COIG. 

Annuleren kan tot twee weken van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Privacybepalingen

Door je in te schrijven voor deze COIG ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de organisatie van deze COIG. Na afloop worden de gegevens bewaard om jouw deelname en uitslag te registreren. Dat geeft het UMC Utrecht de mogelijkheid om jouw deelname te controleren, en het geeft jou de mogelijkheid om in geval van verlies van jouw certificaat een nieuw exemplaar aan te vragen. Het UMC Utrecht gebruikt jouw gegevens alleen voor de COIG en verstrekt deze nooit aan derden.


Inschrijven

Je kunt je alleen inschrijven nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »