Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

COIG Klinische farmacologie

23 november 2021Het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen wordt complexer doordat er een steeds groter aantal geneesmiddelen op de markt komt en aandoeningen toenemend met meerdere geneesmiddelen en door verschillende specialisten worden behandeld. Een tweede factor is dat het aantal patiënten met een hoge leeftijd en verschillende aandoeningen in snel tempo groeit. Voor een effectieve en veilige behandeling van deze multimorbiditeit is goede farmacologische kennis nodig en dient rekening te worden gehouden met specifieke patiëntkenmerken, zoals levensverwachting en behandeldoel en -wens. De apotheker heeft in de afgelopen jaren als medebehandelaar een nadrukkelijke rol gekregen en de Geneesmiddelenwet is aangepast. Er is een verplichting om op het recept de reden van voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen en afwijkende nierfunctie te vermelden, om ernstige bijwerkingen te melden en een goede overdracht van medicatiegegevens te waarborgen. Daartegenover staat dat het onderwijs in de farmacologie en farmacotherapie in de geneeskundeopleiding beperkt is en artsen onvoldoende voorbereid zijn op deze ontwikkelingen. Omdat al deze ontwikkelingen van belang zijn voor aios interne geneeskunde wordt in deze COIG aandacht besteed aan veranderingen in farmacokinetiek en dynamiek bij ouderen, behandeldoelen en wensen, optimaliseren van polyfarmacie, detectie en melden van medicatie gerelateerde problemen bij ouderen en de medicatieoverdracht.

 

Deze COIG is passend voor aios in leerjaar 1 of 2.

Cursuslocatie

Alle regionale COIG's vinden plaats bij Business Centre Nederland (BCN):
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

 

Kosten

De deelnamekosten voor deze COIG zijn vastgesteld op € 140,- per aios per COIG. Annuleren kan kosteloos tot één maand van tevoren.

Annuleren kan uitsluitend per e-mail.

Moduleboek

Je kunt het module boek downloaden nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »

Annuleringsbepalingen

Annuleren kan kosteloos tot één maand van tevoren. Daarna worden de kosten doorbelast aan de opleider. Deze kosten zijn € 140,- per aios per COIG. 

Annulering kan uitsluitend via e-mail.

Privacybepalingen

Door je in te schrijven voor deze COIG ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de organisatie van deze COIG. Na afloop worden de gegevens bewaard om jouw deelname en uitslag te registreren. Dat geeft het UMC Utrecht de mogelijkheid om jouw deelname te controleren, en het geeft jou de mogelijkheid om in geval van verlies van jouw certificaat een nieuw exemplaar aan te vragen. Het UMC Utrecht gebruikt jouw gegevens alleen voor de COIG en verstrekt deze nooit aan derden.


Inschrijven

Je kunt je alleen inschrijven nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »