Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

COIG Infectieziekten I

15 oktober 2024Infecties komen vaak voor en kennen een breed klinisch spectrum: van een self-limiting beloop tot potentieel levensbedreigende ziektebeelden waarvoor intensive care opname noodzakelijk is. Factoren van de gastheer spelen bij het klinisch beloop vaak een cruciale rol. Voor de behandeling van bacteriële infecties moeten vaak antibiotica voorgeschreven worden. Deze klasse van geneesmiddelen is divers, kennen verschillende aangrijpingspunten en verschillen in farmacokinetiek en farmacodynamiek. Oneigenlijk gebruik antibiotica kan leiden tot onnodige bijwerkingen, inadequate behandeling en toename van kosten voor de gezondheidszorg. Tevens moet men bij de behandeling met antibiotica steeds vaker rekening houden met (potentieel) aanwezige resistente micro-organismen. Kortom, behandeling van bacteriële infecties is uitdagend, kan levensreddend zijn en is een continue veranderend onderdeel van de interne geneeskunde. De hierboven genoemde aspecten worden in deze COIG in meer- of mindere mate behandeld. De casuïstiek is erop gericht om zoveel mogelijk aspecten van behandeling van veel voorkomende bacteriële infecties in de dagelijkse klinische praktijk de revue te laten passeren.

 

Deze COIG is passend voor aios in leerjaar 1 of 2.

Cursuslocatie

Alle regionale COIG's vinden plaats bij Business Centre Nederland (BCN):
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

Kosten

De deelnamekosten voor deze COIG zijn vastgesteld op € 150,- per aios per COIG. Annuleren kan kosteloos tot twee weken van tevoren.

Annuleren kan tot twee weken van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Moduleboek

Je kunt het module boek downloaden nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »

Annuleringsbepalingen

Annuleren kan kosteloos tot twee weken van tevoren. Daarna worden de kosten doorbelast aan de opleider. Deze kosten zijn € 140,- per aios per COIG. 

Annuleren kan tot twee weken van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Privacybepalingen

Door je in te schrijven voor deze COIG ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de organisatie van deze COIG. Na afloop worden de gegevens bewaard om jouw deelname en uitslag te registreren. Dat geeft het UMC Utrecht de mogelijkheid om jouw deelname te controleren, en het geeft jou de mogelijkheid om in geval van verlies van jouw certificaat een nieuw exemplaar aan te vragen. Het UMC Utrecht gebruikt jouw gegevens alleen voor de COIG en verstrekt deze nooit aan derden.


Inschrijven

Je kunt je alleen inschrijven nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »