Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

COIG Cardiologie

28 mei 2024

Inschrijven is niet (meer) mogelijk. Wellicht is deze COIG volgeboekt.Hartfalen is een belangrijk klinisch probleem, dat zowel door internisten als cardiologen behandeld wordt. In de praktijk blijkt vaak dat de cardioloog zich meer richt op de jongere patiënt en de internist vooral de (zeer) oude patiënt met uitgebreide co-morbiditeit ziet. Waar beide disciplines kampen met een capaciteitsprobleem proberen hartfalenpoli’s met gespecialiseerde verpleegkundigen te voorzien in transmurale zorg of laagdrempelige zorg, met als doel de chronisch hartfalenpatiënt zo lang mogelijk met een acceptabele kwaliteit van leven poliklinisch te begeleiden. Het medicamenteuze arsenaal is de laatste jaren sterk uitgebreid, waardoor steeds ingewikkelder combinaties en doseringsschema’s worden gehanteerd.

Het overgrote deel van hartfalen in Nederland wordt veroorzaakt door coronair lijden. Ook op dit gebied hebben belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden, m.n. een steeds sneller en invasiever behandelen van onstabiele angina pectoris en het acute myocardinfarct, waardoor de mortaliteit steeds lager is geworden. Niettemin neemt het probleem van recidieven uiteindelijk leidend tot hartfalen steeds verder steeds toe.

De coördinatoren van deze dag zijn afkomstig uit het UMC Utrecht, een landelijk verwijscentrum voor eindstadium hartfalen en harttransplantatie, en het St. Antonius Ziekenhuis, het grootste PTCA centrum van de regio.
 
Deze COIG is passend voor aios in leerjaar 1 of 2.

Cursuslocatie

Alle regionale COIG's vinden plaats bij Business Centre Nederland (BCN):
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

Kosten

De deelnamekosten voor deze COIG zijn vastgesteld op € 150,- per aios per COIG. Annuleren kan kosteloos tot twee weken van tevoren.

Annuleren kan tot twee weken van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Moduleboek

Je kunt het module boek downloaden nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »

Annuleringsbepalingen

Annuleren kan kosteloos tot twee weken van tevoren. Daarna worden de kosten doorbelast aan de opleider. Deze kosten zijn € 140,- per aios per COIG. 

Annuleren kan tot twee weken van tevoren via het ledendeel van de website onder 'Inschrijvingen aanpassen'. Daarna kan annuleren uitsluitend nog per e-mail.

Privacybepalingen

Door je in te schrijven voor deze COIG ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de organisatie van deze COIG. Na afloop worden de gegevens bewaard om jouw deelname en uitslag te registreren. Dat geeft het UMC Utrecht de mogelijkheid om jouw deelname te controleren, en het geeft jou de mogelijkheid om in geval van verlies van jouw certificaat een nieuw exemplaar aan te vragen. Het UMC Utrecht gebruikt jouw gegevens alleen voor de COIG en verstrekt deze nooit aan derden.


Inschrijven

Je kunt je alleen inschrijven nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »