Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

Solliciteren

Reguliere Sollicitatierondes
De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.
Twee keer per jaar vindt er een sollicitatieronde plaats (in maart en in september).

De sluitingsdatum van de eerstvolgende sollicitatieronde is op vrijdag 15 maart 2019. De gesprekken vinden plaats op donderdag 18 april 2019; gelieve hiermee rekening te houden indien u besluit om te solliciteren.

In principe kunt u één maal solliciteren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de sollicitatieprocedure

Buitenlandse kandidaten dienen BIG-geregistreerd te zijn, alvorens zij solliciteren naar een opleidingsplaats.

Solliciteren
Als u wilt solliciteren, is het van belang het sollicitatieformulier in te vullen. Deze kunt u, samen met de overige bescheiden (brief en curriculum vitae - zie ook de procedure), opsturen naar ter attentie van de ROCU-sollicitatiecommissie. U kunt uw sollicitatie ook per post toesturen:

UMC Utrecht
Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, Unit Opleidingen
T.a.v. Secretariaat Sollicitatiecommissie ROCU
Huispostnummer F.02.126
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

Bij vragen en/of meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met het secretariaat van de opleiding Interne Geneeskunde of telefonisch op nummer 088-7557397.