Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Solliciteren

Twee keer per jaar kun je solliciteren naar een opleidingsplek tot internist. De sollicitatierondes vinden plaats in maart en in september.

In het voorjaar van 2020 sluit de sollicitatieronde op maandag 16 maart 2020. De gesprekken vinden plaats op woensdag 8 juli 2020.
Nb. vanwege de coronacrisis is de datum van de gesprekken verplaatst van woensdag 15 april 2020 naar woensdag 8 juli 2020.

In het najaar van 2020 is de sluitingsdatum op maandag 24 augustus 2020. De gesprekken vinden plaats op maandag 28 september 2020.

In principe kun je één maal solliciteren. Als je eerder gesolliciteerd hebt en bent afgewezen is het niet mogelijk om nogmaals te solliciteren. Meer informatie is te vinden in de sollicitatieprocedure.

Buitenlandse kandidaten dienen BIG-geregistreerd te zijn wanneer zij solliciteren naar een opleidingsplaats.

Solliciteren
Als je wilt solliciteren, vul je het sollicitatieformulier in. Dit formulier stuur je vervolgens samen met je motivatiebrief en curriculum vitae naar ter attentie van de ROCU-sollicitatiecommissie.

Het is ook mogelijk om je sollicitatie per post te sturen of langs te brengen:
UMC Utrecht
Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, Unit Opleidingen
T.a.v. ROCU-sollicitatiecommissie
Huispostnummer F.02.124
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

Bij vragen kun je contact opnemen met het secretariaat van de opleiding interne geneeskunde via telefoonnummer 088-75 57397 of per e-mail.