Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

Kennistoets

De NIV-kennistoets wordt éénmaal per jaar afgenomen, in de maand maart. Deelname aan de toets is verplicht voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde in Nederland. In welk opleidingsjaar je de toets(en) moet maken, hoe vaak je aan de toets moet meedoen en of er een resultaatverplichting geldt, is afhankelijk van het jaar waarin je gestart bent met de opleiding. Meer informatie hierover is te vinden via de website van de NIV.

Vanuit de NIV ontvang je een uitnodiging. De uitslag wordt aan jou en jouw opleider meegedeeld.