Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Intervisie

Tijdens de begeleide intervisie wordt stil gestaan bij vragen waarmee je regelmatig wordt geconfronteerd; 'Hoe ga ik om met verantwoordelijkheid, met veeleisende patiënten, met moeilijke collega’s, met (angst voor) fouten, met mijn betrokkenheid en met mijn tekortkomingen?'

Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt geleerd van ervaringen. Daarbij richt intervisie zich op de persoonlijke professionaliteit: hoe verhoud ik mij tot de eisen die mijn vak aan mij stelt? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Waar wil ik over bijleren? Waar neem ik verantwoordelijkheid voor? En waarvoor niet?

Heb je interesse om mee te doen aan intervisie? Stuur dan een e-mail naar de opleidingsondersteuning van het UMC Utrecht. Er worden regelmatig intervisiebijeenkomsten georganiseerd.