Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Instructie medicatieveiligheid

Van alle MIP-meldingen is een derde toe te schrijven aan medicatie, waarbij meldingen over het voorschrijven en toedienen van medicatie het meest voorkomen. De afdeling interne geneeskunde en de afdeling geriatrie hebben al positieve ervaringen met het geven van de apothekersinstructie en daarom is besloten om deze instructie te geven aan alle aios die binnen onze divisie die starten met een klinische stage.

Wat houdt de instructie in?
De instructie bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Gebruik van HiX, inclusief risicovolle situaties.
  • De top drie meest voorkomende fouten bij medicatie voorschrijven en toedienen.
  • Invoeren afbouwschema’s.
  • Aandacht voor medicatie in eigen beheer.