Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

E-learning ouderengen.

Vanaf mei 2017 worden er online courses ouderengeneeskunde aangeboden voor medisch specialisten en a(n)ios. Eén van deze courses betreft de basiscursus ‘Kwetsbare Ouderen vanuit Beschouwend Perspectief’. Deze online course richt zich met name op de specifieke zorg voor kwetsbare ouderen en sluit om die reden bijzonder goed aan bij de opleiding interne geneeskunde.

De online course duurt 6 weken en vraagt een tijdsinvestering van ongeveer 2 uur per week (op een zelf gekozen moment te doorlopen).

Zie voor meer informatie de website.