Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Basiscursus echografie

De basiscursus echografie is een één-daagse cursus, georganiseerd door internisten voor internisten (in opleiding) of andere geïnteresseerden. De cursus behelst de echografische beoordeling van de vullingsstatus, de longen, ascites, urineretentie en hydronefrose. Het geleerde is uitstekend toepasbaar in de acute situatie, alsmede ook op de polikliniek of verpleegafdeling.

Meer informatie is te vinden via de website.