Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

Antibiotica cursus

Antibioticagebruik in de praktijk
Antibiotica behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen; er zullen weinig artsen zijn die nog nooit een patiënt antibiotisch hebben behandeld. Toch is in de medische curricula relatief weinig aandacht voor de rationale achter antibioticakeuzes, keuzes die met de toenemende resistentieproblematiek ook steeds ingewikkelder lijken te worden.

De afdeling Medische Microbiologie van het UMC Utrecht organiseert daarom de cursus Antibioticagebruik in de praktijk, waarin werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibioticaklassen worden behandeld, waar mogelijk aan de hand van Nederlandse richtlijnen. Er zal worden ingegaan op de activiteit van deze middelen tegen verschillende micro-organismen en hun toepassing bij verschillende infectiebeelden. De opgedane kennis zal worden getoetst met theorievragen en vragen gebaseerd op patiëntencasus.

Het betreft een intensieve en interactieve cursus voor maximaal 30 deelnemers, met een volledig dagprogramma en twee avondsessies. Voor de avondsessies dienen deelnemers een casus van een “antibiotisch vraagstuk” uit de praktijk voor te bereiden, en deze met maximaal 3 powerpointdia’s plenair te bespreken.
Voor informatie en inschrijving zie: www.antibioticacursus.nl