Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

ABCDE-training

Het herkennen en behandelen van acuut zieke patiënten is van levensbelang. Een gestructureerde benadering leidt tot adequate zorg en is veilig voor de patiënt. Bij artsen die werken in de acute patiëntenzorg dringt het besef steeds meer door dat ze getraind moeten zijn in de ABCDE-systematiek. De ABCDE-training van het UMC Utrecht is een competentiegerichte training in de systematische benadering van medische spoedsituaties. Deze training kan worden gevolgd in plaats van de MedicALS.

Zie voor meer informatie en inschrijven de website.