Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

ABCDE-training

Het herkennen en behandelen van acuut zieke patiënten is van levensbelang. Een gestructureerde benadering leidt tot adequate zorg en is veilig voor de patiënt. Bij artsen die werken in de acute patiëntenzorg dringt het besef steeds meer door dat ze getraind moeten zijn in de ABCDE-systematiek. De ABCDE-training van het UMC Utrecht is een competentiegerichte training in de systematische benadering van medische spoedsituaties. Deze training kan worden gevolgd in plaats van de MedicALS.

Zie voor meer informatie en inschrijven de website.