Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

Structuur van de opleiding

De opleiding interne geneeskunde is in de basis een 6-jarige opleiding, welke in de loop van de komende jaren verkort wordt naar 5,5 jaar vanuit overheidswege. Zoals eerder beschreven doorlopen aios meestal de eerste 2 á 3 jaar van hun opleiding in een van de 5 perifere ROCU opleidingsinstellingen en gaan zij daarna naar het UMC Utrecht voor het laatste deel van hun opleiding. Er wordt binnen de ROCU gestreefd naar een evenredig deel in een perifeer ziekenhuis en het academisch ziekenhuis

In onderstaande tabel staat de structuur van de opleiding weergegeven conform de regelgeving en het landelijk opleidingsplan interne geneeskunde (gebaseerd op 6 jaar). Deze structuur is de basis van je individuele opleidingsplan (IOP). In onderstaand schema staan tevens de mogelijke keuzestages en differentiaties benoemd. Niet alle stages worden op elk moment in de regio Utrecht aangeboden. Gedurende de gehele opleiding draai je mee in de diensten buiten kantoortijd.