Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

Opleidingseisen

Het regionale opleidingsplan (zie ook het addendum) en de stage- en differentiatiebeschrijvingen zijn in lijn met het Kaderbesluit voor alle medische specialismen en het specifieke besluit interne geneeskunde van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS). Het is de regionale vertaling van het landelijk opleidingsplan interne geneeskunde van de NIV.

1.Kaderbesluit CCMS
Besluit van 11 mei 2009 houdende de algemene eisen voor de opleiding, registratie en herregistratie van de medisch specialist en voor de erkenning als opleider, plaatsvervangend opleider en opleidingsinrichting.

2.Specifiek besluit interne geneeskunde CCMS
Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme interne geneeskunde CCMS.

3.Opleidingsplan Interne geneeskunde NIV
Opleidingsplan 2015 voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding.Op basis van het regionaal en lokaal opleidingsplan wordt er voor iedere aios een Individueel Opleidingsplan (IOP) opgesteld. Het individueel opleidingsplan is de vertaling van de leerdoelen van de opleiding naar persoonlijke leerdoelen. Het individueel opleidingsplan vormt een belangrijk onderwerp van gesprek tussen de opleider en de aios.

“Iedere aios heeft zich aan het einde van de opleiding ontwikkeld tot een medisch professional, die beschikt over de kennis, vaardigheden en (algemene) competenties als benoemd in het landelijk opleidingsplan en is in staat de interne geneeskunde zelfstandig te beoefenen. Echter de weg die je doorloopt, van aanvang tot afronding van de opleiding, is per aios verschillend. Zowel in persoonlijke leerdoelen (individueel opleidingsplan) als in de volgorde van stages en cursussen (het opleidingsschema).”

Samen bespreek je de leerdoelen voor de komende periode en kijk je welke leerdoelen aan bod komen in de eerstvolgende stages. Daarnaast heeft iedere aios een persoonlijk opleidingsschema, dit is het schema waarin staat welk deel van de opleiding je waar en wanneer volgt. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare plaatsen in een bepaald ziekenhuis en bij specifieke stages. In gesprek met de opleider kun je samen tot het besluit komen de volgorde van de stages te veranderen om op korte termijn aan een bepaald leerdoel te werken.