Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

Opleiding Interne Geneeskunde

Op deze website vindt u informatie over de opleiding Interne Geneeskunde binnen de regio Utrecht.

De opleiding Interne Geneeskunde wordt verzorgd door 6 ziekenhuizen binnen de OOR Utrecht: de Regionale Opleidingscommissie Utrecht (ROCU).

Zodra aios worden toegelaten tot de opleiding Interne Geneeskunde binnen de ROCU, wordt afgesproken welk deel van de opleiding zij in welk ziekenhuis zullen doorlopen.
In het algemeen doorlopen aios de eerste 2 à 3 jaar van de opleiding in een van de 5 perifere ROCU ziekenhuizen en komen zij daarna naar het UMC Utrecht voor het laatste deel van hun opleiding.