Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

Digitaal portfolio

In de opleidingsfilosofie heeft de aios zelf het stuur van de opleiding in handen met als uitgangspunt zijn eigen opleidingsplan. De aios maakt, samen met de leden van het opleidingsteam, zijn stagebegeleiders en opleider(s) afspraken over zijn opleidingsdoelen. Het portfolio is hierbij een belangrijk (verplicht) hulpmiddel om de benodigde informatie over zijn competenties te verzamelen; middels het portfolio kan de aios de voortgang van de eigen ontwikkeling monitoren en hierover reflecteren. Het portfolio wordt bijgehouden door en valt onder de verantwoording van de aios zelf.

De belangrijkste delen van het portfolio zijn de verslagen van de voortgangsgesprekken met de opleider en de voortgangsgesprekken met de stagegevers. De aios voegt hier zelf een reflectiedeel aan toe (zijn de vorderingen geweest zoals door hemzelf verwacht, voldoen ze aan de afspraken die aan het begin van de stage zijn gemaakt en voldoen ze aan de betreffende fase van de opleiding). Daarnaast bevat het portfolio de resultaten van verschillende afzonderlijke toetsmomenten (KPB’s, referaten/ CAT’s) en bewijs van aanwezigheid bij regionale en/of landelijke opleidingsmomenten met, indien van toepassing, de resultaten van toetsen daarbij afgelegd.

Binnen de ROCU wordt gewerkt met het digitaal portfolio van de NIV. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de NIV.

Leidraad
Voor een overzicht van hoe beoordelingen plaats dienen te vinden: klik hier
Voor de leidraad van het portfolio in de regio Utrecht: klik hier
Voor meer informatie over de Klinische Praktijk Beoordeling: klik hier
Voor hulp bij het opstellen van een Clinical Appraised Topic: klik hier

Feedback tips
Een aios ontvangt veel feedback. Hieronder staan verschillende bronnen met feedbacktips, die het proces van verzamelen en ontvangen van feedback beogen te versoepelen.

Pendleton's regels voor constructieve feedback: klik hier
Informatie over het omgaan met multisource feedback: klik hier