Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Wat wij te bieden hebben

Binnen onze opleiding wordt je opgeleid tot een gedegen internist met brede kennis en vaardigheden. Hierbij is er veel aandacht voor jouw persoonlijke kwaliteiten en ambities. Wij spitsen de opleiding zoveel mogelijk toe op jouw persoonlijke interesses en behoeften en geven op die manier een goed ontwikkelde persoonlijke signatuur mee. Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!
Wij bieden jou de mogelijkheid om je verder te bekwamen in niet medische verdiepingsonderwerpen zoals:
  • Wetenschap, al dan niet in combinatie met een promotietraject
  • Onderwijs, al dan niet in combinatie met het behalen van het BKO (Basiskwalificatie Klinisch Onderwijs)
  • Management & leiderschap
  • Kwaliteit & veiligheid
  • Doelmatigheid
Leren in de beroepspraktijk
Het grootste deel van jouw opleiding vindt plaats op de werkvloer. Vanaf de eerste dag maak je onderdeel uit van het medische team. Je levert een bijdrage aan de patiëntenzorg terwijl je tegelijkertijd werkt aan jouw eigen ontwikkeling. Supervisoren begeleiden je hierbij en staan open voor observaties, evaluaties en reflectiegesprekken.

Een leven lang leren
Als aios werk je in een continu veranderende omgeving. Maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zorg en de ontwikkeling van medische kennis en wetenschap volgen elkaar in razend tempo op. Daarnaast maak je zelf ook verschillende fases door in het ziekenhuis. De benodigde supervisie neemt af terwijl jouw verantwoordelijkheid toeneemt. Binnen de opleiding wordt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat je na afronding van de opleiding als internist vol vertrouwen aan de slag gaat.

Cohesie
Binnen de ROCU zijn ongeveer 130 aios werkzaam, waarvan grofweg 50% in het UMC Utrecht en 50% in de perifere ziekenhuizen. Gezien de grootte van de groep, worden er regelmatig activiteiten georganiseerd om elkaar (beter) te leren kennen. Voorbeelden zijn de bijeenkomsten voor eerstejaars aios, regioborrels en gemengd regionaal onderwijs.