Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via:
E-mail:
Telefoon: 088-75 57397 / 088-75 50801

Correspondentieadres
UMC Utrecht
Secretariaat opleiding interne geneeskunde
HPN F.02.126
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

Bezoekadres
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT