Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Landelijk COIG-onderwijs

Naast de regionale COIG's zijn er vier landelijke COIG's die door de NIV worden georganiseerd:
  • Klinische farmacologie
  • Water & zout
  • Genoom & genetic
  • Immuniteit & infectie
Bij aanvang van de opleiding meldt iedere aios zich bij het COIG-secretariaat van de NIV. Daarna worden aios uitgenodigd voor het landelijke COIG-onderwijs. Het schema van de landelijke COIG’s en contactinformatie over het COIG-secretariaat is te vinden op de website van de NIV.