Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

COIG

Het Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) wordt regionaal georganiseerd. Er zijn 12 modules voor jaar 1-2 en 14 modules voor jaar 3-4. Deze modules lopen naast elkaar, hetgeen inhoudt dat in een periode van 2 jaren in totaal 26 modules worden georganiseerd.

Door de NIV is landelijk is vastgesteld dat aios in totaal 20 regionale onderwijsdagen (COIG's) moet volgen in leerjaar 1 tot en met 4. Dit betekent dat iedere aios gemiddeld vijf COIG's per jaar moet volgen om aan dit aantal te voldoen.

Het COIG-secretariaat is bereikbaar via e-mail en telefonisch via 088-75 50801.