Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

COIG Geriatrie

21 januari 2021Klinische geriatrie/ouderengeneeskunde is het gebied van de geneeskunde dat is gericht op een omschreven categorie oude patiënten. Naast de hoge biologische leeftijd worden deze patiënten gekenmerkt door vaak gelijktijdige aanwezigheid van acute, subacute en chronische aandoeningen. Tevens verloopt de presentatie van de symptomen bij ziekte vaak atypisch of kunnen geheel ontbreken (bijvoorbeeld het ontbreken van koorts bij infecties). De atypische presentatie bij de oude patiënt bestaat uit vallen, mobiliteitsstoornissen, incontinentie, verwardheid en/of stemmingsproblemen (bijvoorbeeld ten gevolge van hartfalen, diabetes mellitus, pneumonie ect.). Sociale problemen, voorafgaand aan of ten gevolge van de aandoeningen, kunnen het beloop van een ziekte beïnvloeden.
 
Een stoornis van het functioneren mag nooit worden toegeschreven aan normale veroudering. Een gestoorde functie wordt veroorzaakt door een aandoening waarvan de oorzaak moet worden vastgesteld om een adequate behandeling te kunnen starten. Door de beperkte reservecapaciteit van organen bij ouderen leidt een gestoorde functie in een systeem gemakkelijk tot overbelasting en stoornis in een ander systeem, waardoor een cascade van problemen ontstaat. Aan al deze aspecten wordt in deze COIG aandacht besteed.
 
Deze COIG is passend voor aios in leerjaar 3 of 4.

Cursuslocatie

Deze COIG vindt digitaal plaats. De deelnamelink ontvang je een paar dagen van tevoren.

Kosten

De deelnamekosten voor deze COIG zijn vastgesteld op € 100 per aios per COIG. Annuleren kan kosteloos tot één week van tevoren.

Annuleren kan uitsluitend per e-mail.

Moduleboek

Je kunt het module boek downloaden nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »

Annuleringsbepalingen

Annuleren kan kosteloos tot één week voor aanvang van de COIG. Daarna worden de kosten doorbelast aan de opleider. Deze kosten zijn € 100,- per aios per COIG. 

Annulering kan uitsluitend via e-mail.

Privacybepalingen

Door je in te schrijven voor deze COIG ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de organisatie van deze COIG. Na afloop worden de gegevens bewaard om jouw deelname en uitslag te registreren. Dat geeft het UMC Utrecht de mogelijkheid om jouw deelname te controleren, en het geeft jou de mogelijkheid om in geval van verlies van jouw certificaat een nieuw exemplaar aan te vragen. Het UMC Utrecht gebruikt jouw gegevens alleen voor de COIG en verstrekt deze nooit aan derden.


Inschrijven

Je kunt je alleen inschrijven nadat je ingelogd bent.

Klik HIER om in te loggen »


Onze gegevens

Heb je vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op via:

E-mail:
opleiding-interne-geneeskunde@umcutrecht.nl
Telefoon: 088-75 57397 / 088-75 50801

Correspondentieadres
UMC Utrecht
Opleiding interne geneeskunde
HPN F.02.126
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

Bezoekadres
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT