Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

COIG

Secretariaat COIG

U kunt het secretariaat COIG bereiken via e-mail en per telefoon 088-75 50801.

Het Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) wordt regionaal georganiseerd. Er zijn 12 modules voor jaar 1-2 en 14 modules voor jaar 3-4. Deze modules lopen naast elkaar, hetgeen dus inhoudt dat in een periode van 2 jaren in totaal 26 modules worden georganiseerd. Er is voor gekozen om per module van jaar 1 en 2 steeds twee dagen te reserveren.

Binnen de ROCU is gesteld dat de aios een totaal van 20 COIG's moet volgen in leerjaar 1 tot en met 4. Dit betekent dat iedere aios een gemiddeld aantal van vijf COIG's per jaar dient te volgen.

Annuleringsbepalingen

Annuleren kan kosteloos tot 5 weken voor aanvang van de COIG dag. Daarna worden de kosten doorbelast aan de opleider in verband met de betalingsverplichting naar de locatie die gehuurd is voor de COIG. Deze kosten zijn € 130,- per COIG.

Annulering kan uitsluitend via e-mail.